Přihláška do klubu

Níže uvedenou přihlášku vyplňujte jen v případě, že jde o nového člena klubu.

Přihláška_Atletika_univ

Formulář o zdravotní způsobilosti atleta (potvrzuje příslušný dorostový lékař)
SSKSL-Zdravotní způsobilost