Kontakty

Předseda klubu
Radomír Jánský                                       radomir.jansky@centrum.cz   602 234 810

Trenéři   (TAP = trenér atletické přípravky)
Děti roč. nar. 2013 – jesličky
Nikola Gutwaldová                              nikola.machova@seznam.cz       733 707 113
Děti roč. nar. 2012 – školka
Tereza Čurdová                                teracurdova@seznam.cz               720 988 686
Vojtěch Novák                               vojtan2@seznam.cz                          721 705 548
Děti roč. nar. 2010 a později – minipřípravka a přípravka
Jana Hrachová  (TAP)                            j.hrachova@tiscali.cz                 728 738 760
Jaroslava Klimešová  (TAP)                  jarkaklimesova@seznam.cz           602 283 485
Václav Červený                                        v.cerveny@duotech.cz               602 627 539
Jana Bernardová (TAP)                        janabernardova@atlas.cz          602 283 103

Děti roč. nar. 2007, 2008 – přípravka
Veronika Nováková  (trenérka 3.tř.) veronika.novakova14@gmail.com      721 910 990
Jaroslav Pospíšil   (TAP)                   pospec.padlo@seznam.cz

Děti roč. nar. 2006 – přípravka
Pavla Nestrašilová (TAP)                      p.nestrasilova@seznam.cz        724 288 551
Jakub Beránek  (student PeF TUL)    berkaja@centrum.cz                  776 295 677
Jaroslav Ježek  (TAP)                              jezek.ECA@email.cz              777 784 766

Děti roč. nar. 2005 a dříve
Dr. Jaroslav Koukal (trenér 1. třídy)   jkoukal@volny.cz                       603 314 132
Radek Hykeš (trenér 2. třídy)              radekhykes@seznam.cz             720 528 919
František Ortmann                                                                                      602 287 736
Radomír Jánský (trenér 3. třídy)        radomir.jansky@centrum.cz    602 234 810

Organizační pracovníci
ekonomka
Klára Savková                          klarasavkovamrkackova@seznam.cz    733 751 597
administrativa a vedoucí družstva
Martina Šulcová                      sulcova.martinka@gmail.com              604 255 050